no

D-KULLET


Ildstormens Dolly


Ildstormens Dino


Ildstormens Diaz


Ildstormens DeeDee


Ildstormens Daisy


Ildstormens Draco


Ildstormens Denise


D-Kullet er ikke av eget oppdrett men av Songnesbråtåns i Nord-Odal.